Työpaikkailmoitukset somessa

Tavoita työnhakijat sosiaalisessa mediassa avullamme 

Tutkimusten mukaan yhä useammat työnhakijat hyödyntävät sosiaalista mediaa – eli tuttavallisemmin somea – etsiessään uutta työtä. Varsinaisten työpaikkailmoitusten etsimisen lisäksi työnhakijat luovat itselleen mielikuvaa potentiaalisista työnantajista somekanavien sisällön perusteella ja punnitsevat, onko yritys sellainen missä voisi nähdä itsensä työskentelevän. Somea siis voi ja kannattaa hyödyntää uusien talenttien metsästämisessä, niin työpaikkailmoitusten julkaisemisessa kuin houkuttelevan sisällön tuottamisessa. Somessa on mahdollista tavoittaa myös passiiviset työnhakijat, jotka eivät vielä tiedä haluavansa juuri Teidän yritykseenne töihin! Relevanteista kanavista löytyminen on suurelle osalle yrityksistä vähintäänkin suositeltavaa, mikäli hakijasaatavuudessa on minkäänlaista ongelmaa.

Työpaikkailmoitukset – tärkeä osa yrityksen brändäämistä ja viestintää

Työpaikkailmoitukset somessa eivät ole vain aktiivisia työnhakijoita varten. Työpaikkailmoitukset toimivat myös osana yrityksen yleistä viestintää ja ovat tärkeä osa brändimielikuvaa. Tämän päivän työnhakijoille ja -tekijöille yrityksen arvoilla sekä kulttuurilla on koko ajan kasvava merkitys, joten näiden tulisi ehdottomasti näkyä myös viestinnässä ulospäin. Hyvien kandidaattien houkuttelemisessa on tärkeää, että potentiaalinen työntekijä pystyy itse allekirjoittamaan samat arvot ja näkee itsensä istuvan osaksi yrityskulttuuria. Sosiaalinen media on loistava näyteikkuna tuoda ilmi niin yrityskulttuuria kuin arvojakin, työnhakija käy hyvin todennäköisesti tutkimassa eri somekanavat ennen päätöstään hakea työtä.

Tärkeä on kuitenkin muistaa, että arvot ja kulttuuri ovat jotakin, jota ei voi feikata, vaan niiden rakentamiseen osallistuu koko työyhteisö. Paha virhe on esittää työpaikkailmoituksissa jotakin, mitä yritys ei aidosti ole. Totuus tulee kyllä ilmi ennemmin kuin myöhemmin. 

Taistelu talenteista – miten herättää passiiviset työnhakijat

Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan 69% kaikista suomalaisista ikähaarukassa 16-89 vuotta käyttää sosiaalista mediaa. Aktiivisin käyttö painottuu nuorempiin ikäluokkiin, mutta kasvu on ollut suurta myös iäkkäämpien, eli 65-89-vuotiaiden keskuudessa. Passiivisten työnhakijoiden tavoittamispotentiaali on siis valtava – lähes kaikki heistä ovat jollakin tavalla somessa läsnä!

Tiedämme kokemuksesta, että moni yritys painii hakijasaatavuusongelmien kanssa; olisi tarjota töitä mutta niitä hyviä hakijoita ei vaan ilmesty. Me emme tyydy ilmoittelemaan avoimista työpaikoista vain niissä ilmiselvissä kanavissa, mm. työnhakuportaaleissa. Panostamme työpaikkailmoittelun yhteydessä myös somekampanjointiin, jonka avulla tavoitamme juuri Teidän yrityksenne tavoittelemat kohderyhmät; myös ne kiinnostavat osaajat, jotka eivät välttämättä ole aktiivisessa työnhaussa. Hedelmällisintä onkin miettiä yhdessä, millainen on etsimänne ideaali osaajaprofiili ja mitä Teillä on tarjottavaa hänen houkuttelemisekseen yritykseenne töihin. Keskustelujen perusteella voimme luoda näköisenne kampanjat vaikkapa videomuodossa ja kohdentaa ne juuri oikeille henkilöille. Unelmakandidaattisi voi tulla vastaan missä tahansa - muuallakin kuin työnhakuportaaleissa! 

Visuaalisuuden merkitys on suuri!

Kun kommunikoidaan Facebookin, Instagramin tai vaikka TikTokin välityksellä, on tärkeää muistaa, että ns. tone of voice – eli äänensävy/puhetapa - on erilainen kuin asiakaskommunikaatiossa. Somessa kielenkäyttö on vapaampaa, huumorilla sekä ironiallakin väritettyä.

Somessa myös kilpailu on kovaa; erilaista sisältöä vyöryy jatkuvalla syötöllä käyttäjän feediin. Siksi erottautuminen ja mielenkiinnon herättäminen onkin äärettömän tärkeää. Niin rekrytoinneissa kuin muussakin kommunikaatiossa tärkeää onkin pitää mielessä lause ”näytä, älä kerro”. Tällä tarkoittaen sitä, että postausten tulisi pelkän tekstin sijaan sisältää kuvia ja videoita, jotka houkuttavat tutustumaan sisältöön paremmin ja viettämään aikaa sen parissa. Tutkimusten mukaan ihmiset ovat 10 kertaa enemmän vuorovaikutuksessa postauksen kanssa, joka sisältää liikkuvaa kuvaa. Somessa kannattaa olla luova!

Mihin sosiaalisen median kanavaan kannattaisi keskittyä?

  Se, mihin somekanavaan kannattaa investoida riippuu yrityksesi toimialasta ja kohderyhmistä, joita tavoittelet. Eri kanavilla on omat vahvuutensa sekä heikkoutensa.  Esimerkiksi Facebookilla on somekanavista maailman suurin käyttäjäkunta ja aktiivisuustaso, mutta käyttäjien koulutusaste ei ole yhtä korkea kuin esimerkiksi Linkedinissä. Facebook tarjoaa kuitenkin hyvät mahdollisuudet tavoittaa myös ne passiiviset työnhakijat, eli osaajat jotka eivät aktiivisesti etsi töitä.  Linkedinissä puolestaan käyttäjiä on vähemmän kuin vaikkapa Instagramissa ja Facebookissa, mutta käyttäjät ovat hyvin työorientoituneita ja kiinnostuneita työhön liittyvästä sisällöstä.

Instagram on erityisen hyvä kanava työpaikkailmoituksien markkinoimiseen, sillä onnistumisprosentti hakijoiden löytämisessä on tutkimusten mukaan somekanavista paras. Somekanavia putkahtelee jatkuvasti myös uusia, tämän vuoden vahvoista tulokkaista mainittakoon esimerkiksi ääneen ja puheeseen keskittyvä Clubhouse. Kaikissa kanavissa aktiivisena oleminen vaatii kuitenkin todella paljon työtä ja suunnittelua, joten jos resurssit ovat vähäiset kannattaa keskittyä niihin, joissa kohderyhmät varmuudella tavoittaa.

Onko yrityksellänne haasteita hakijasaatavuuden kanssa? Ota meihin yhteyttä, niin mietitään yhdessä miten taklataan haasteet ja löydetään parhaat talentit töihin! 

26. toukokuuta 2021