työntekijälähettilyys

Mitä on työntekijälähettilyys - ja miksi se kannattaa?

Tiedätkö, mikä on tehokkain markkinoinnin muoto? Alan termein ilmaistuna vastaus on kirjainyhdistelmä WOM, joka puolestaan on lyhenne sanoista Word Of  Mouth – eli tuttavallisemmin puskaradio.  Työntekijälähettilyys onkin eräs puskaradion muoto. Työntekijälähettilyys on sitä, kun yrityksen työntekijät jakavat eri kanavissa omaa asiantuntijuuttaan ja boostaavat yrityksen markkinointiviestintää. Jokaisella työntekijällä kun on erittäin arvokasta pääomaa; verkostoja.

Avainsana työntekijälähettilyydessä on vapaaehtoisuus. Ketään ei voi pakottaa olemaan somekanavissa kuin kala vedessä, joillekin se on luontevampaa kuin toisille. Moni voi myös kokea pelkän työnantajan luoman sisällön jakamisen tietynlaisena spämmäämisenä. Spämmiefektiltä kuitenkin välttyy, kun kirjoittaa postauksen saatesanoiksi myös omia ajatuksiaan tai lyhyen alustuksen aiheesta pelkän ”jaa” nappulan painamisen sijaan. Toki jaettavan sisällön tulee myös olla laadukasta ja kohderyhmälle lisäarvoa tarjoilevaa, mitä tahansa kuraa ei todellakaan kannata jakaa.

Työntekijälähettilyys vaikuttaa työnantajamielikuvaan

Työnantajamielikuva on yksi kriittisistä menestystekijöistä yritykselle. Erinomaisella työnantajamielikuvalla varustettu yritys houkuttelee riveihinsä parhaat osaajat, jotka puolestaan luovat yrityksen menestyksen. Työntekijöiden lisäksi työnantajamielikuva vaikuttaa myös asiakkaisiin, sillä kukapa haluaisi tehdä yhteistyötä huonomaineisen porukan kanssa?

Työnantajamielikuva ei ole mitään käsin kosketeltavaa, vaan ihmisten mielissä oleva käsitys, joka koostuu kaikista niistä kohtaamisista joita brändin kanssa on eteen tullut. Tärkeää osaa tässä näyttelevät kohtaamiset -niin livenä kuin digitaalisesti - yrityksen työntekijöiden kanssa. Tänä päivänä suuri osa ihmisistä löytyy sosiaalisen median kanavista, joten siellä syntyy myös paljon kohtaamisia, niin hyvässä kuin pahassa, halusi sitä tai ei. Parasta onkin, jos nämä kohtaamiset yrityksen työntekijöiden kanssa ovat jollakin tasolla hedelmällisiä, hyödyllisiä tai positiivisesti mieleen jääviä. Kohtaamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi työntekijän postaaman sisällön näkymistä yrityksen kohderyhmän edustajalle, kohtaamisen ei tarvitse olla vuorovaikutteista. Kannattaa aina tuoda esille niitä ihmisiä, jotka tuottavat palvelun kohderyhmälle; ihmiskosketus ( livenä tai digitaalisesti) herättää empatian tunteita ja asiakas ostaa mieluummin tutulta ihmiseltä, kuin kasvottomalta koneistolta. 

työntekijälähettilyys

Miksi työntekijälähettilyys ja aktiivisuus sosiaalisen median kanavissa kannattaa?

Mitä moninaisemmin kasvoin yritys eri kanavissa näyttäytyy, sen enemmän kosketuspintoja se tarjoaa laajoille kohderyhmille. Kilpailu asiakkaiden ja kuluttajien huomiosta on äärimmäisen kovaa, tänä päivänä maksettua markkinointiviestintää puskee verkko-ja tärykalvoille tuhannesta tuutista samaan aikaan ja vain murto-osa näistä mainoksista jättää minkäänlaista muistijälkeä. Ja luonnollisesti, maksettu mainonta maksaa sitä itseään, eli rahaa.

Kun yritys jakaa omana itsenään sisältöä digitaalisissa kanavissa, ei pelkkä postaaminen tavoita käytännösä ketään mikäli kukaan ei siihen reagoi. Tälle orgaaniselle – eli maksuttomalle- näkyvyydelle sen sijaan parasta polttoainetta ovat juurikin ihmisten tekemät uudelleenjaot, kommentoinnit, tykkäykset ja kaikenlainen reagointi sisältöön. Sosiaalisen median algoritmit toimivat niin, että näkyvyyttä saa joko rahalla tai sisällöllä, joka herättää ihmisten kiinnostuksen. Orgaanisen näkyvyyden hyöty on sen maksuttomuuden lisäksi siinä, että orgaaninen näkyvyys on myös ihmisten mielissä uskottavampaa kuin maksettu. Uskotko sinä mieluummin suositusta hyvältä ystävältäsi vai maksettua mainosta? Niinpä. Orgaaniset, aidot mielipiteet oikeilta ihmisiltä vertautuvat kohderyhmän mielissä ystävältä tulleisiin suosituksiin. Tämän takia työntekijöiden aktiivisuus osana yrityksen markkinointiviestintää on kullanarvoista. 

Työntekijälähettilyyden hyödyt työntekijälle

Henkilön oman asiantuntijuuden ja aktiivisuuden esille tuominen julkisesti ei luonnollisestikaan hyödytä pelkkää työnantajaa, vaan suurimman hyödyn saa työntekijä itse. Paljon puhutaan henkilöbrändäyksestä, joka on siis lyhyesti asiantuntijamielikuvan luomista omasta itsestä. Kun luot itsestäsi kuvaa oman alasi asiantuntijana, varmistat omaa menestystäsi, kasvatat palkkapussiasi ja luot kivijalkaa itsellesi tämän päivän poukkoilevassa työelämässä.

Omalla työntekijälähettilyydellään työntekijä myös vahvistaa positiivista mielikuvaa työnantajastaan, mikä puolestaan houkuttelee osaavia työkavereita ja vahvistaa yrityksen menestystä. Tästä hyötyy tietysti myös työntekijä itse.

Miten aktivoida työntekijälähettilyyttä?

✔️ Näytä esimerkkiä. Esimerkin voima on aina valtava, joten yritysjohdon ja esimiesten näyttäessä mallia on muiden helpompi seurata. Ja toisaalta, jos et itse tee jotain, voitko vaatia sitä muiltakaan? ”Tee niin kuin minä sanon, älä niinkuin minä teen” toimii harvemmin oikeastaan missään yhteydessä.

✔️ Jokaisella on lupa olla oma itsensä. Sosiaalisen median kanavien pointti on olla niissä läsnä juuri sellaisena kuin on. Jotta työntekijälähettilyys voi toimia, tulee työntekijöillä olla täysi oikeus puhua omalla äänellään ja omalla tyylillään. Näin viestintä on myös uskottavaa.

✔️ Kouluta. Kysele työntekijöiltä, millaista tukea he tarvitsisivat, jotta sisältöjen jako tuntuisi luontevalta. Esimerkiksi LinkedIn voi monelle tuntua vieraalta alustalta, vaikka siitä voisi saada irti suurta hyötyä. Koulutuksen opit jäävät kuitenkin nopeasti unholaan, jos työntekijälähettilyyttä ei muuten aktiivisesti tueta.

✔️ Tehkää selkeä toimintamalli. Miettikää, miten työntekijälähettilyys olisi mahdollisimman helppoa. Se, että sisällöt ovat helposti jaettavissa yhtä nappia painamalla ja kaikki tietävät mistä ne löytyvät ovat tärkeitä seikkoja. Selvitä, milllaisia sisältöjä työntekijät haluaisivat itse jakaa ja tarjoa heille sellaisia! 

✔️ Palkitse. Koska aktiivinen sisältöjen jakaminen tuo yritykselle konkreettista hyötyä, on syytä miettiä voisiko tästä myös palkita työntekijöitä ihan konkreettisesti. Työntekijälähettilöiden rahallinen palkitseminen voi kummasti buustata näkyvyyttä ja lisätä yrityksen tunnettuutta sekä näkyä viime kädessä positiivisesti liidien määrässä sekä liikevaihdossa.

Työnantaja, muista että työntekijälähettilyys on vapaaehtoista ja kaikista eforteista tähän liittyen on syytä olla kovin kiitollinen. Tärkeää on myös tarjota sellainen työympäristö, joka kannustaa ja motivoi työpaikan vilpittömään kehumiseen. Vapaaehtoiset, työantajan häntää omasta halustaan nostavat työntekijät ovat niitä, joista kannattaa pitää kiinni!


05. toukokuuta 2021