työntekijätyytyväisyys

Tutkitusti tyytyväiset työntekijämme auttavat asiakasyrityksiämme menestymään

Olemme tehneet päätöksen mitata säännöllisesti vuokratyöntekijöidemme tyytyväisyyttä. Se sijaan, että tuudittautuisimme ajatukseen siitä, että kaikki on riittävän hyvin, haluamme kysyä heiltä suoraan ja tarjota anonyymin forumin kertoa ajatuksia laidasta laitaan, millaista he kokevat työskentelyn meillä ja asiakasyrityksissämme olevan. Kyselyt ovat siis täysin anonyymeja ja vastausprosentin kasvattamisporkkanana käytämme arvontoja vastanneiden kesken.

Miksi työntekijöidemme tyytyväisyys sitten on meille niin tärkeää? Hyvä työntekijätyytyväisyys on yhtä kuin hyvä asiakaskokemus. Tavoitteemme on luoda pitkäaikaisia ja molemminpuolin erinomaisia asiakassuhteita ja tässä asiassa arvokkain myyntivalttimme ovat työntekijämme. Jotta voimme yhdessä tähdätä odotukset ylittävään asiakaskokemukseen ja olla mahdollistamassa asiakkaidemme menestystä, kysymme työntekijöiltämme palautetta niin meitä, kuin asiakasyrityksiämme koskien.

Työntekijätyytyväisyyskyselyn tuloksia helmikuussa 2021

Suoritimme viimeisimmän työntekijäkyselyn helmikuussa 2021, molemmille brändeillemme -Personalhusetille ja Aalto Henkilöstöpalveluille – erikseen, mutta tuloksia käsitellään yhdessä sillä olemmehan tiukasti yhtä. Toimialat joilla vaikutamme ovat hieman eri, joten erillisten kyselyjen teko oli sen suhteen luontevaa. Personalhusetia työnantajana suositteli 93 % työntekijöistämme ja Aalto Henkilöstöpalveluita peräti 97%! Haluamme ravistella henkilöstöpalvelualaan liittyviä pölyisiä myyttejä esim. henkilöstövuokrausta koskien, korkeat luvut työntekijätyytyväisyyden suhteen osoittavatkin, että olemme tässä myös onnistuneet . Erityistä kiitosta keräsivät työntekijöidemme yhteyshenkilöt – henkilöstökonsulttimme. Konsultteihimme tyytymättömiä työntekijöitä ei käytännössä ollut lainkaan, peräti 80 % oli täysin samaa mieltä väittämään ”oma konsulttini on ystävällinen ja auttavainen”. Työntekijät kokivat myös saavansa riittävästi perehdytystä sekä tietoa työsuhteeseen liittyvistä asioista.

Asteikolla 1-5 työmotivaatio oli viitosen luokkaa 63 prosentilla ja lähemmäs 30% antoi arvosanaksi nelosen. Työntekijöistä n. 90% oli myös tyytyväisiä työhönsä- mahtavaa!

Toki kehitettävääkin aina löytyy, esimerkiksi työvuorojen vastaanottamisessa jotkin vastaajat kokivat ongelmaa. Tähän pystyimme vastata heti lanseeraamalla mobiiliapplikaation, joka helpottaa työvuorojen hallinnointia. Vuokratyö on luonteeltaan hieman erilaista kuin suoraan yrityksen omilla palkkalistoilla työskentely ja tämä aiheuttaa luonnollisesti ajoittain kysymyksiä.

Miten hyvä työntekijätyytyväisyys johtaa asiakkaidemme menestykseen?

Erinomaisella tasolla olevan työntekijätyytyväisyyden sekä asiakaskokemuksen ja lopulta asiakasyrityksen tuloksen välille voi vetää vahvoja yhtäläisyysmerkkejä. Alla onkin lueteltuna muutamia esimerkkejä, miksi Personalhuset ja Aalto Henkilöstöpalvelut ovat teidänkin yrityksellenne se paras kumppani henkilöstöasioihin :) . 

1. Tyytyväiset työntekijät sitoutuvat yritykseen

Yrityksen tulos riippuu pitkälti sen tekijöistä; työntekijöistä. Hyvien ja osaavien työntekijöiden pitäminen talossa on kriittisen tärkeä menestystekijä, sekä myös kustannussäästö. Jos työntekijät ovat tyytyväisiä, houkuttelevat he myös rinnalleen lisää osaajia, jotka puolestaan tuottavat lisäarvoa asiakkaalle. Potiviisuuden kierre vahvistuu.

2. Tyytyväinen asiakas motivoi myös työntekijää

Positiivisuuden kierre jatkaa pyörimistään, kun työntekijä saa positiivista palautetta suorituksestaan työnantajalta. Palkitseminen ja hyvä palaute motivoivat työntekijää entisestään, yhä parempiin suorituksiin. Me palkitsemme kuukausittain esimerkiksi kuukauden työntekijän, joka saa lahjakortin ja diplomin lisäksi julkisen palautteen onnistumisistaan.

3. Ongelmiin pyritään tarttumaan ennen niiden kärjistymistä

Kun kysymme työntekijöiltämme mahdollisista ongelmista tai työntekijäkokemusta huonontavista asioista suoraan, on meillä myös mahdollisuus puuttua näihin kipupisteisiin ennen niiden kumuloitumista. Jos ongelmakohdat äityvät pahoiksi, ei se voi olla näkymättä myös asiakasyrityksillemme. Pyrimme myös vahvasti ennakoimaan ongelmia, esimerkiksi kehittämämme We Care-varhaisen tuen mallin avulla.

4. Pyritään luomaan hyvät lähtökohdat työntekijän menestymiseen

Käytämme paljon aikaa ja vaivaa löytääksemme juuri sen oikean matchin kulloinkin avoinna olevaan tehtävään. Emme välttämättä etsi ihmistä, jonka asiakas mutu-tuntumalta haluaa, vaan sellaisen, jonka asiakas tarvitsee. Haluamme luoda työntekijöillemme sellaiset lähtökohdat, että heillä on luontevasti parhaat mahdollisuudet menestyä ja kukoistaa tehtävässään ja sitä kautta tuottaa erinomaista asiakaskokemusta. Työntekijälle on erittäin tärkeää kokea itsensä arvokkaaksi ja tähän myös työntekijätyytyväisyyskyselyillä pyrimme. Painotamme, että jokaisen mielipide sekä vastaus on meille lahja!

työntekijätyytyväisyys henkilöstövuokraus

05. maaliskuuta 2021