työntekijöiden motivointi

Miten motivoida työntekijöitä - 8 vinkkiä parempaan työssä viihtymiseen!

Voitaneen tässä vaiheessa perustellusti sanoa, että surullisenkuuluisa koronavuosi on koetellut ihmisten kollektiivista työssä jaksamista toden teolla! Onneksi vihdoin on kuitenkin valoa tunnelin päässä – eikä se tällä kertaa ole lähestyvä juna joka jyrää valonnopeudella päälle. Motivaatio työhön voi monella kuitenkin yt-kierrosten, lomautusten, yksinäisen etätyöarjen sekä jatkuvan epävarmuuden vuoksi olla hyvin ymmärrettävästi pohjamudissa. Työntekijöiden työmotivaatio, työssä viihtyminen ja työn ilo ovat kuitenkin kriittisiä menestystekijöitä yritykselle kuin yritykselle, joten suuri kysymys onkin, miten palauttaa nämä koronaa edeltävälle tasolle- ja vielä siitä yli? Pian jaetaan nimittäin markkinaosuuksia monella alalla uusiksi ja piikkareiden on syytä olla asemissa lähtötelineissä kun lähtölaukaus lopulta kajahtaa. 

Esimies tai johtaja, näin nostat työntekijöidesi työmotivaatiota - 8 vinkkiä!

Yritysjohtajilla on valtava vastuu sekä työsarka edessä, kun maailmaa aletaan pikkuhiljaa rakentaa uusiksi. Parhaiksi havaitut käytännöt työnteossa jäävät varmasti elämään, mutta paljon on ympäri maailmaa riehuneen virushurrikaanin jäljiltä korjattavaa.  Ei kuitenkaan sälytetä koko vastuuta täysin ylimmän johdon harteille, jokainen meistä voi kantaa kortensa yhteiseen kekoon, jossa rakennetaan uutta, uljaampaa työyhteiskuntaa! Henkilökohtainen asenne ja se, miten kollegoitasi kohtelet vaikuttavat työssä viihtymiseen valtavasti.  

✅ Ole esimiehenä johdonmukainen ja lojaali

Ihmiset haluavat seurata johtajaa, joka on aito sekä pysyy arvojensa sekä työntekijöiden takana tilanteessa kuin tilanteessa. Jatkuvilla takinkäännöillä arvostus rapisee kuin marmorilaatta Finlandia-talon seinästä

✅ Tarjoa mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen

Kun työntekijöiden ajantasaisesta osaamisesta pidetään huolta ja henkilökohtaiseen kehittymiseen panostetaan, nousee myös motivaatio. Työntekijä kokee itsensä arvokkaaksi, kun hänen henkilökohtainen kehittymisensä on tärkeää myös yritykselle. Keskustele työntekijöiden kanssa heidän ajatuksistaan sekä tavoitteistaan tulevaisuutta koskien ja millaisista koulutuksista he kokisivat eniten hyötyvänsä. Erilaisia koulutusmahdollisuuksia osaamisen syventämiseksi voi tutkia esimerkiksi Koulutus.fi- sivustolta.  

✅ Viesti avoimesti

Avoin, suoraselkäinen ja rehellinen viestintä lisää työhyvinvointia. Naamiot  omasta virallisesta roolista voi riisua ja laittaa myös tunnetta peliin! Ole helposti lähestyttävä. Kaikkea viestintää ei kannata jättää sähköpostin varaan, vaan mallia kannattaa katsoa sosiaalisista medioista, jotka rohkaisevat välittömään vuorovaikutukseen. Yrityksen sisäiset somet ja yhteisötyökalut madaltavat kynnystä ottaa yhteyttä, kiittää ja kehua, sekä tutustua kollegoihin yli osastorajojen.

✅ Pyydä työntekijöiltä palautetta  - ja myös hyödynnä sitä!

Työntekijäpalautteen kerääminen on vähintäänkin kullanarvoista ja oiva tapa sitouttaa työntekijöitä. Kysymällä ruusuja ja risuja päästään myös käsiksi ongelmakohtiin ennenkuin asiakkaatkin huomaavat ne. Kun henkilöstön kuunteleminen on osa yrityskulttuuria, tietävät kaikki paremmin mitä heiltä odotetaan. Se, ett työntekijät elävät yrityksen arvoja joka päivä, on kunnianhimoinen, sekä äärimmäisen tärkeä tavoite. Ota saatu palaute tosissaan ja kehitä toimintaa sen mukaisesti. 

✅ Huomioi ja kehu aina kun aihetta on - tai vaikkei niin olisikaan

Jokainen haluaa saada tunnustusta tekemästään työstä ja tulla nähdyksi. Anna yksittäisten työntekijöiden lisäksi positiivista palautetta koko tiimille. Jos johto näyttää, miten tärkeää avoin kehuminen on, rohkaisee se työntekijöitäkin kunnioittamaan toistansa vahvuuksia sekä rakentaa tiimin me-henkeä. Ihmiset ovat huomattavasti motivoituneempia, kun he kokevat tulevansa arvostetuksi työssään; tämän takia tärkeää on rohkaista kaikkia, eikä vaan huippusuorittajia. Kun ihmisiä kannustetaan aidosti, pyrkivät he työssään entistä parempaan suoritukseen.

✅  Järjestä työntekijöille kannustimia

Esimerkiksi videopelien harrastajille tuttu juttu, ihmisten aivot on ohjelmoitu haluamaan palkintoja. Tarjoamalla erilaisia palkintoja tiimille tavoitteiden saavuttamisesta, voi saada aikaan valtavaa kehitystä. Provisiopalkkiot myynnille ovat asia erikseen, pyri muistamaan myös tiimikohtaisesti sekä niitä työntekijöitä, joilla ei provisiopalkkaa ole.

Jotta kannustimet toimivat parhaalla mahdollisella tavalla, on tärkeää tuntea mikä työntekijöitä ja tiimejä motivoi. Keskinäinen kilpailu, yhdessä onnistuminen vaiko henkilökohtainen tsemppaus? Palkintojen ei tarvitse olla rahallisesti suuria, tärkeintä on että ne ilahduttavat juuri saajaansa. Ilmainen yhteislounas, palkallinen vapaapäivä tai vaikkapa lahjakortti hierontaan, kotisiivoukseen tahi muuhun arjen ylellisyyteen ilahduttaisi varmasti monta. Myös ylimääräinen henkilökunta-alennus ( jos yrityksellä on mahdollista sellaista antaa, pätee etenkin B2C-sektorilla ) on hyvä vaihtoehto.

✅  Löytäkää intohimo!

Kaiken työnteon ei tarvitse perustua intohimoon - mutta jos edes osan! Kun ihminen saa tehdä sitä mitä rakastaa, on työmotivaatio taattu. Kartoittakaa siis työympäristössä jokaisen vahvuudet, intohimon kohteet, toiveet sekä haaveet ja miettikää, miten niitä voisi hyödyntää työympäristössä. 

✅  Panosta työympäristön viihtyisyyteen

Vaikka etätyö on viimeistään nyt uusi normi, on moni jo pitkään haikaillut toimistoympäristöönkin. Rajanvedossa työ-ja kotiympäristön välillä on puolensa!

 On todistettu, että fyysinen työympäristö näyttelee suurta roolia kyvyssämme pysyä motivoituneena päivän ajan. Siisti, hyvin organisoitu, harmoninen toimisto jonka sisustukseen sekä äänimaisemaan on panostettu palkitsee. Myös valaistus ja erityisesti ergonomia ovat tärkeässä asemassa.

22. helmikuuta 2021