Miten antaa kritiikkiä työntekijälle

Miten antaa korjaavaa palautetta oikeaoppisesti?

Kehujahan on aina kiva saada ja antaa, mutta mitenkäs suu pannaan kun olisi aihetta kritiikille? Esimiehen rooliin kuuluu kannustamisen lisäksi myös korjaava palaute, jonka esittäminen ei useimmille ole niitä mukavimpia työtehtäviä. Eikä negatiivinen palaute saajankaan itsetuntoa hivele.

Korjaava palaute – jota joku voisi jopa kritiikiksi kutsua -  on kuitenkin parhaimmillaan asia, josta työntekijä hyötyy aidosti suuresti. Rakentavasti esitetty palaute antaa mahdollisuuden kehittyä ja oppia itsestä uutta, sekä korjata sellaista tekemistä jolla työntekijä tekee hallaa itselleen.

Miksi palautetta kannattaa ehdottomasti antaa?

Ylipäätään, palautetta annetaan suomalaisissa yrityksissä liian vähän. Miten kehittyä, jos ei tiedä mitä sinulta odotetaan, mikä on mennyt putkeen ja mikä puolestaan ei? Palautteen anto on haastava laji, siitä ei ole epäilystäkään – etenkin jos palaute on kritiikiksi miellettävää. Myös kritiikin vastaanottaminen on vaikeaa, sillä se otetaan yleensä henkilökohtaisesti. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kukaan ei ole täydellinen, me kaikki teemme virheitä ja niistä kannattaa oppia!

Palautteen anto työpaikalla kehittää yhteisön avoimuutta. Rakentavan palautteen anto kannattaa ajatella niin, että se kertoo välittämisestä. Toki rakentavaan palautteeseen on aina myös oltava hyvä syy! Mikäli puhuttelu koskee kerran minuutilla myöhästymistä aamupalaverista, ei siitä hyvällä tahdollakaan saa kehittävää. 

Miten antaa rakentava palaute oikeaoppisesti?

Kuten kaikessa ihmisten välisessä kanssakäymisessä, korostuu palautteen annossa erityisesti toisen asemaan asettuminen. Pyri ymmärtämään,  miksi työntekijä on toiminut tietyllä tavalla, mitä hän on toiminnallaan tavoitellut?

Palautekeskustelussa on erityisen tärkeää pitää yllä arvostavaa ilmapiiriä ja luoda tilanteesta sekä tunnelmasta sellainen, että palautetta on mahdollisimman helppo vastaanottaa. Kiinnitä huomiota siihen, että kuuntelet aidosti, mitä vastapuoli haluaa sinulle sanoa.

Tee esivalmistelut hyvin

Jotta palautteen annosta on aidosti hyötyä ja se saa aikaan halutun, positiivisen muutoksen tulee tilanteeseen valmistautua hyvin. Mikäli työntekijälle jää paha maku suuhun eikä hän allekirjoita saamaansaa korjaavaa palautetta, ei aitoa positiivista muutostakaan tapahdu.

Unohda hampurilaismalli ja mieti sen sijaan, kenelle olet palautetta antamassa ja mitkä asiat ovat kyseiselle henkilölle tärkeitä. Valmistautuminen on tärkeää, jotta pystyt esittämään palautteen mahdollisimman selkeästi ja konkreettisesti.   

Pidä esimiehenä mielessä, että sinä palautteenantajana tiedät etukäteen mitä asia koskee ja omaat täten valtaa, mutta palautteen saajalle asia on uusi tai yllättäväkin. Palautteen saaja siis tarvitsee luonnollisesti aikaa palautteen sulatteluun, joten tee tilanteesta sellainen, että keskustelua voidaan jatkaa myöhemmin.

Muistilista oikeaoppiseen palautteen antoon

  • Yksilöi antamasi palaute, älä sokerikuorruta liikaa vaan ole suora. Suoruus ei kuitenkaan tarkoita tylyyttä! Älä ole ympäripyöreä vaan anna konkreettisia esimerkkejä, anna myös kehitysehdotuksia.
  • Älä anna palautetta suoraan hampurilaismallia käyttäen, se antaa aika ulkoaopetellun kuvan. Pyri kuitenkin lopettamaan palautesessio positiivisiin asioihin ja tuo esiin työntekijän onnistumiset. Kaikista toimivinta palautteen antoa on se, jos työntekijälle jää kaikesta huolimatta hyvä mieli!
  • Kysy, miten olisit esimiehen asemassa voinut toimia toisin, jotta palautteen kohteena oleva asia olisi sujunut paremmin
  • Anna rakentava palaute kahden kesken. Keskity toimintaan, älä henkilöön.
  • Muista kysyä, miten sinä esimiehenä voisit olla jatkossa paremmin avuksi
  • Kannusta dialogiin!

 Psst! Muista myös positiivista palautetta antaessasi yksilöidä palaute! Pelkkä ”kiitos hyvästä työstä” ei kerro juuri mitään, onnistumiset tulisi eritellä ja kertoa miksi työntekijä on yritykselle arvokas.

Valtava osa motivaatiota sekä sitoutumista työnantajaan on oman työn kokeminen merkityksellisenä! Positiivisen palautteen saaminen vahvistaa käyttäytymistä, jolla sitä saadaan.

apua rekrytointiin

PALVELUMME


01. joulukuuta 2020