muutosmyötätunto

Muutosmyötätunto on tärkeä taito – pidä itsestäsi huolta muutoksessa

Taannoin pohdin ystäväni kanssa sitä, miten moninainen, epävarma ja jatkuvasti muuttuva maailma tällä hetkellä on. Keskustelumme jälkeen aloin pohtia muutosmyötätuntoa, yhteisöllisyyttä sekä itseluottamusta.

Minun mielestäni biologia määrittää vielä pitkälle, miten reagoimme muutoksissa, vaikka media viestittää, että muutokset ovat osa arkea ja meidän tulee uudistua muutosten tahdissa. Muutoksiin sisältyy paljon uutta ja yllätyksellistä, mikä laukaisee meissä stressireaktioita. Järjestelmämme pitää meistä huolta ja varoittaa ”uhasta”. Uusi voi olla uhkaavaa, sillä emme tiedä, mitä se meille tarkoittaa. Stressin voi laukaista myös se, että koemme, että meiltä odotetaan enemmän kuin mihin tunnemme riittävämme tai jos ajattelemme, että nyt meitä arvioidaan aikaisempaa enemmän.

Tiedosta tunteet ja anna niille tilaa

Jos koemme muutoksen voimakkaasti omaan elämäämme vaikuttavana asiana, alkushokista selviytymisen jälkeen alkaa monenlaisten tunteiden läpikäyminen. Vihan, kiukun ja ärtyneisyyden tehtävänä on suojata meitä henkiseltä kivulta, peloilta, surulta ja luopumiselta. On täysin luonnollista antaa vihan ja pettymyksen tunteiden tulla tietoisuuteemme. Samalla on syytä muistaa, että ne ovat vain suojelevia tunteita. Eri asia on, miten tunteisiin reagoimme. Ruokimmeko ja lietsommeko niitä vai hyväksymmekö ne osana prosessia? Annammeko niille tilaa olla, jolloin niiden voima vähenee? Muista tarkastella, mitä ajatuksia ja tunteita vihan alla on.

Työyhteisössä vihan ilmaisut voivat ilmentyä ärtyneisyytenä, ylikorostuneena kyseenalaistamisena tai negatiivisena puheena. Yleensä vihan tunteita seuraa pettymys, suru ja luopuminen, kun toteamme, ettei vastustamisesta ollutkaan hyötyä ja muutos tulee joka tapauksessa. On jälleen hyvä tiedostaa nämäkin tunteet ja hyväksyä ne osana itseä. Jollemme hyväksy epämiellyttäviä tunteita, ne voivat ottaa valtaansa. Oman ja toisten hyvinvoinnin kannalta tietoisuus tunteista ja niiden tuottamista reaktioista on tärkeää. Voimmeko kanavoida tunteiden voiman johonkin rakentavaan?

Selkeytä ajatuksesi – olo helpottaa

Muutoksessa on tärkeää säilyttää hallinnantunne. Kirkasta työn tavoitteet ja se, mikä on olennaista, mihin keskittää huomio ja mihin priorisoida aikaa. Ajatusten selkeyttäminen helpottaa oloa ja voimme pyrkiä analysoimaan tilannetta: mistä itse asiassa luovumme ja mitä saamme tilalle?

Hallinnan tunnetta lisää myös tietoisuus siitä, mihin asioihin voi vaikuttaa ja mihin ei. Hyvinvoinninkin kannalta on syytä toimia niissä asioissa, joihin voi vaikuttaa ja jättää mahdollisimman pienelle huomiolle ne asiat, joihin ei voi vaikuttaa.

Huolehdi hyvinvoinnistasi

Asia, johon kaikki voimme vaikuttaa, on omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Pidä huolta siitä, että nukut riittävästi, syöt terveellisesti, liikut ja vietät aikaa luonnossa. Tiedät varmaan kokemuksesta, että jos väsyttää tai nälättää, ajatukset alkavat helposti kiertää negatiivista kehää. Suhtaudu itseesi lempeän suvaitsevaisesti. Tarkastele rehellisesti, ovatko ajatuksesi realistisia vai ovatko ne vain mielen tuottamia huolia? Voisitko ajatella toisin? Jos voit, miten voisit muuttaa ajatuksiasi?

Mielenhuollon perusasioita on hyväksyä itsessään kaikki tuntemukset tuomitsematta mitään. Harjoittele tietoista läsnäoloa. Opettele pitämään huolia ja tunteita ystävinä. Anna niiden tulla ja mennä – älä tuomitse niitä tai takerru niihin. Keskity tietoisesti myönteisiin tunteisiin ja ajatuksiin. Jos huomaat jonkin vointiasi heikentävän ajatuksen toistuvan, hyväksy se, etsi sille positiivinen vastine ja ryhdy vahvistamaan sitä.

Voimme vahvistaa itseluottamustamme mm. tekemällä asioita, joissa olemme hyviä ja joista saamme iloa, voimaa ja myönteisiä tunteita. Pidä hyvää huolta ihmissuhteista, sillä saat niistä positiivista voimaa. Työyhteisöissä tämä tarkoittaa myös sitä, että ymmärrämme ja tuemme toinen toisiamme.

Muutosreaktiot ovat yksilöllisiä niin voimaltaan kuin kestoltaankin. Hyväksytään ne toisissamme ja tuetaan toisiamme muutosmyötätuntoisina kohti sitä aikaa, kun kaikki voimme löytää muutoksista hyvää.

jaana pakka

Jaana Pakka
työkykypäällikkö, Ilmarinen

Testaa valmiutesi tulevaisuuden työelämään

Tee Ilmarisen testi ja tarkista, kuinka valmis sinä olet tulevaisuuden työelämään! futurescore.ilmarinen.fi

Kuvat: Ilmarinen