paras henkilöstöpalveluyritys

Henkilöstöpalveluala vastuullisena toimijana työmarkkinoilla

Työmarkkinoilla ja -elämässä on käynnissä totta vie melkoinen turbulenssi! Kun esimerkiksi muutokset väestössä ja työtehtävissä sekä -kulttuurissa, digitalisaatio ja teknologian kehitys laitetaan samaan blenderiin ja maustetaan reippaalla annoksella koronakriisiä, on tuloksena jotakin, jonka koostumuksesta ei kukaan ole ihan varma. Muutoksen aktiivinen ohjaaminen positiivisimpaan mahdolliseen lopputulemaan vaatii kovaa työtä ja meidän kunnia-asiamme Personalhusetilla ja Aalto henkilöstöpalveluissa onkin olla läpinäkyvästi vastuullisia ja kehittää henkilöstöpalvelualaa omalta osaltamme.  Työntekijämme ovat meille kullan arvoisia ja vastuullinen toiminta strategiamme ytimessä.

Henkilöstöpalvelualan rooli vastuullisten työmarkkinoiden kehittämisessä

Vakiopuheenaihe työnhakijoiden keskuudessa on se, miten rekrytointien maailma on kuin villi länsi; on syrjimistä, epärealistisia vaatimuksia, huonoa kohtelua, epäluotettavaa palkanmaksua ja huh mitä vielä! Valitettava tosiasia onkin, että tapoja rekrytoida on yhtä monia kuin yrityksiäkin. Ja juuri mitä mielikuvituksellisimpien epäkohtien vuoksi voit työnhakijana huokaista helpotuksesta, sillä työllistyessäsi vastuullisen henkilöstöpalvelualan yrityksen kautta toteutuvat kaikki oikeutesi ja etujasi valvotaan hamaan tulevaisuuteen. Rekrytoimme työvoimaa moniin erilaisiin elämäntilanteisiin sopien; vakituisiin työsuhteisiin suoraan asiakasyrityksellemme tai joustavasti lyhyempiin tai osa-aikaisiin työsuhteisiin.

Henkilöstöpalvelualan edunvalvojana toimii HPL, jonka jäsenyritys mekin olemme. HPL:n tärkeä tehtävä on edistää alan kilpailukykyä sekä vastuullisuutta ja tukea jäsenyrityksiä tässä työssä. Henkilöstöpalvelualan yrityksillä on keskeinen rooli työmarkkinoiden osaajina, ne ovat merkittäviä työllistäjiä, sekä tulevaisuuden työelämän rakentajia.

HPL on määritellyt toiminta-ja vastuullisuusperiaatteet, joita noudattava työantaja hoitaa rekrytonnit ammattitaitoisesti, kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti sekä noudattaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Vastuullinen työnantaja huolehtii myös työntekijöidensä hyvinvoinnista ja kehittymisestä, sekä tarjoaa heille mahdollisuuden merkitykselliseen työhön.

Haluamme tarjota joustavia sekä innovatiivisia henkilöstöratkaisuja, jotka toimivat aina työmarkkinoiden pelisääntöjen mukaan ja panostavat asiakasyritysten työnantajamaineen ja hyvän työntekijäkokemuksen rakentamiseen. Kannamme myös yhteiskunnallista vastuuta esimerkiksi nuorten ja maahanmuuttajien työllistymisen osalta.

Miten me Personalhusetilla olemme sitoutuneet hyvän rekrytoinnin toiminta-ja vastuullisuusperiaatteisiin?

Kaikki lähtee ihmisistä sekä yrityksen arvoista. Meillä työskentelee porukkaa, joka allekirjoittaa vastuullisuusperiaatteet ja haluaa tehdä omaa työtään näiden arvojen mukaan. Alla on lueteltuna viralliset, HPL:n määrittelemät toiminta-ja vastuullisuusperiaattet, joita olemme sitoutuneet noudattamaan. Lista on pitkä eikä työ ole koskaan valmis, mutta kiinnitämme joka päivä huomiota siihen, että toimimme näiden teesien mukaisesti.

✅ Edistämme työnhakijoiden työllistymistä ja työntekijöitä rekrytoidessamme otamme huomioon Hyvän rekrytoinnin muistilistan

✅ Kunnioitamme työnhakijoidemme ja -tekijöidemme yksityisyydensuojaa ja tietosuojaa

✅ Noudatamme henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisääntöjä

✅ Annamme työntekijöille keskeiset työehdot kirjallisesti ja teemme työntekijöidemme kanssa määräaikaisen työsopimuksen vain silloin, kun siihen on lain mukainen peruste

✅ Noudatamme työsopimuslainmukaisesti työsuhteen vähimmäisehtoina joko henkilöstövuokrausalan omaa työehtosopimusta tai asiakasyritystä sitovaa työehtosopimusta

✅ Pyrimme varmistamaan, että työntekijöiden työaika, palkka ja muut työehdot on määritelty samojen periaatteiden mukaisesti kuin asiakasyrityksen omien, vastaavaa työtä tekevien työntekijöiden ehdot

✅ Maksamme työntekijöillemme palkan riippumatta siitä, maksaako asiakasyritys henkilöstövuokrauspalvelua koskevan laskun

✅ Hoidamme työntekijöiden työsuhdeasiat lain ja hyvän henkilöstöpolitiikan mukaisesti. Meillä on aina vähintään yksi työsuhdeasioiden vastuuhenkilö, joka on läpäissyt HPL:n työsuhdekoulutuksen

✅ Otamme mahdollisuuksien mukaan huomioon henkilöstöpalvelualalla vakiintuneen yhdenjaksoisuusperiaatteen. Tällöin työsuhteen pituuteen liittyvät edut, kuten oikeus sairasajan palkkaan tai vuosilomaan säilyvät, kun työntekijällä on useita määräaikaisia työsuhteita peräkkäin ja kun työsuhteiden väliin jää vain lyhyt tauko

✅ Huomioimme työnhakijoidemme ja -tekijöidemme erilaiset kyvyt ja taustat sekä edistämme työyhteisön yhdenvertaisuutta sekä monimuotoisuutta

✅ Edellytämme asiakasyrityksiltämme työntekijöidemme yhdenvertaista ja oikeudenmukaista kohtelua

✅ Suhtaudumme myönteisesti työntekijöidemme järjestäytymiseen ammattiliittoihin

✅ Annamme työntekijöillemme riittävän perehdytyksen ja varmistamme, että asiakasyritys perehdyttää työntekijät varsinaiseen työhön

✅ Edellytämme asiakasyrityksiltämme, että työ asiakkaan tiloissa ja laitteilla voidaan suorittaa turvallisesti

✅ Laadimme työsuojelun toimintaohjelman ja huolehdimme, että työntekijät valitsevat työsuojeluvaltuutetun, jos yrityksessä työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää. Huolehdimme lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta

✅ Olemme tehneet työterveyshuoltosopimuksen ja laatineet työterveyshuollon toimintasuunnitelman. Tarjoamme kaikille yli puoli vuotta työskennelleille työterveyshuollon.

✅ Edistämme ja tuemme kaikkien työntekijöidemme uudelleentyöllistymistä

✅ Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuksia kokeilla erilaisia töitä

✅ Huolehdimme työntekijöidemme kouluttamisesta ja ylläpidämme heidän osaamistaan

✅ Kehitämme palveluitamme jatkuvasti

✅ Tarjoamme asiakasyrityksillemme asiantuntevia, joustavia ja innovatiivisia henkilöstöratkaisuja

✅ Varmistamme työnhakijan antamien tietojen luotettavuuden

✅ Kohtelemme työnhakijoitamme ja – tekijöitämme oikeudenmukaisesti ja hyvän henkilöstöpolitiikan edellyttämällä tavalla

✅ Edellytämme, että asiakasyrityksemme kohtelevat kaikkia työntekijöitä yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Yhteisenä tavoitteenamme on mahdollisimman positiivinen työntekijäkokemus

✅ Sitoudumme omalta osaltamme huomioimaan ympäristövastuun ja kestävän kehityksen

Psst, lue myös vinkkimme työnhakuun ja työelämään!