Personalhuset kokemuksia

Personalhusetilla panostetaan välittävään yrityskulttuuriin

Yrityskulttuuri on jotain, jota ei voi luoda johdosta käsin eikä pakottaa, sen luomiseen osallistuu henkilökunnasta jokainen. Yrityskulttuuria voi ja pitää tietoisesti johtaa, mutta yrityskulttuuri muotoutuu organisaatiossa jaettujen arvojen, maailmankuvan, kohtaamisten sekä tunteiden päälle. Mistä asioista yrityskulttuuri muodostuu Personalhusetilla? Annetaan toimitusjohtajamme Ilona Castrénin kertoa.

Miten kuvailisit Personalhusetin yrityskulttuuria?

Kuvailisin sitä lämpimäksi ja toisista välittäväksi. Tämä kulttuuri näkyy kolmeen eri suuntaan eli työtovereihin, työntekijöihin sekä asiakkaisiin. Toisia autetaan aina ja yhteiset tavoitteet ovat yksilön tavoitteita tärkeämpiä.

Yksi konsulttimme määritteli esimerkiksi omassa kehityskeskustelussaan yhdeksi tavoitteekseen vuodelle 2020 auttaa työkaveria joka viikko.  Yrityskulttuurimme on myös todella matalahierarkinen eli minulla on ihan samoja tavoitteita asetettuna itsellenikin kuin muille ja osallistun lähes kaiken tyyppiseen tekemiseen. Yrityskulttuurin rakentaminen on tärkeää, koska se toimii myös erottautumistekijänä muista sekä tarjoaa meille talossa työskenteleville raamit, joilla mennään eteenpäin. Olen nyt Koronan aikana sanonutkin monesti, että nyt yrityskulttuuriimme on ollut helpottavaa jokaisen nojautua.

Mistä asioista Personalhusetin yrityskulttuuri muodostuu?

Toisista välittämisestä, tasa-arvosta, avoimuudesta ja hyvinvointiin panostamisesta. Vahvana on ajatus siitä, että hyvinvoiva ja motivoitunut työntekijä tekee parempaa tulosta. Visiomme on haastaa totuttu ja tämä näkyy vahvasti ainakin siinä, että panostamme digitaalisiin ratkaisuihin pohdimme uusia innovaatioita. Innovaatioiden osalta meillä on esimerkiksi pohjoismainen tiimi, joka miettii uusia ratkaisuja ja tehokkaampia tapoja hoitaa prosesseja. Ratkaisukeskeisyys on vielä yksi eli jos on ongelma, niin etsimme siihen ratkaisua emmekä jää elämään ongelman kanssa.

Miten yrityskulttuuria pyritään vahvistamaan/rakentamaan?

Kyllä se tärkein on, että sanat näkyvät tekoina jokapäiväisessä arjessa.

Mikä erottaa Personalhusetin muista?

Sen lisäksi, että meidän kanssa on mielettömän kivaa tehdä töitä, haastamme visiomme mukaisesti totutun. Esimerkiksi rekrytointitilanteessa pyrimme haastamaan asiakasta valitun henkilön profiilin tiimoilta eli ettei etsittäisi uutta Kallea edellisen Kallen tilalle. Meillä on vankka osaaminen usealta eri toimialalta, tähän kannattaa luottaa!

Oma spesialiteettimme on myös rekrytointiprosessissa hyödyntämämme hakijan toiminnallisuutta testaavat testit. Näiden testausten avulla saamme enemmän tietoa hakijan fyysisistä ominaisuuksista. Tästä testistä on saatu erinonomaisia tuloksia etenkin varasto- ja logistiikkapuolella. Asiakas saa vielä enemmän lisäarvoa, kun työntekijät ovat kulkeneet läpi monimenetelmäisen rekrytointiprosessin.

Jos sinun pitäisi muuttaa jotakin Personalhusetilla, mitä se olisi?

Haluan, että kehitymme jatkuvasti! Tavoitteemme on pyrkiä tekemään toiminnastamme mahdollisimman leania ja lisätä robottien osuutta arjessamme. Pidän myös todella tärkeänä kehittää jatkuvasti sitä, että jokaiseen hakijaan oltaisiin henkilökohtaisesti yhteydessä. Kaikkiin toki ollaan nytkin vähintään sähköpostitse yhteydessä, mutta hyvä hakijakokemust on meille ensiarvoisen tärkeää.

Onko toimistolla jotakin ”lentävää lausetta”, jota usein käytetään?

”Jaettu vastuu ei ole kenenkään vastuu” tai ”kerro unelmasi ääneen ja se voi vaikka tapahtuakin”... ainakin käytän näitä itse :D !

Miten Personalhusetille pääsee töihin?

Kotisivuiltamme löytyy avoimet työpaikat, mutta hakemisen pitää olla hakijalle mahdollisimman helppoa eli ensimmäisen yhteydenoton voi tehdä vaikka WhatsAppilla. Muistathan, että meille voi myös aina jättää avoimen hakemuksen, kaikki paikat eivät tule julkiseen hakuun!

Haluaisitko antaa jonkin vinkin, miten työssä viihtymistä voisi parantaa?

Ajattelen niin, että työantaja voi tarjota mahdollisimman hyvät puitteet työssä viihtymiseen, mutta sitten itse jokainen vaikuttaa siihen lopulliseen viihtyvyyteen. Kukaan ei myöskään ole ajatustenlukija, eli toiveet ja kehitysajatukset kannattaa kertoa aina ääneen.

On hyvä miettiä itselle kaikista tärkeimpiä asioita työssä viihtymiseen ja esittää kysymys, mikä minut saa motivoitumaan ja milloin olen parhaimmillani. Tämän jälkeen kannattaa pohtia, miten omaa työtä voisi tehdä niin, että nämä toteutuisivat mahdollisimman hyvin.

ilona castren

Ilona pähkinänkuoressa

Ilona kuuluu Personalhusetilla kalustoon, sillä hän on työskennellyt yrityksessä käytännössä alusta asti. Koulutukseltaan Ilona on kasvatustieteiden maisteri, Personalhusetille hän tulikin suorittamaan yliopiston korkeakouluharjoittelua vuonna 2010 sille tielle jääden. Toimitusjohtajana hän on toiminut vuoden 2019 lokakuusta asti. Ilonan perheeseen kuuluu mies, kaksi lasta ja kultainen noutaja.