we care- varhaisen tuen malli

We Care- varhaisen tuen malli Personalhusetilla

Meille Personalhusetilla tärkeitä arvoja on kaikkien työntekijöidemme arvostaminen ja heistä välittäminen. Emme myöskään halua tämän jäävän vain sanahelinäksi, vaan tahdomme elää arvojemme mukaisesti. 

Yksi tapa osoittaa välittämistä on käyttämämme We Care - varhaisen tuen malli. Varhaisen tuen tavoite on varmistaa, että mahdollisiin työntekoa, turvallisuutta tai työhyvinvointia uhkaaviin tekijöihin puututaan työpaikalla riittävän varhaisessa vaiheessa. Työntekijällä on oikeus tehdä työnsä turvallisesti ja terveyden vaarantumatta. Tavoite on, että työt sujuvat ja työntekijä voi kokea onnistuvansa työssään. Mikäli näin ei ole, varhaisen tuen malli antaa jokaiselle työntekijälle oikeuden ottaa asia puheeksi esimiehensä kanssa. We care-keskusteluissa tarkoituksena on kartoittaa, onko työoloissa tms. jotakin, jossa voimme auttaa.Malliin kuuluu myös ajatus, että työnantajalla on oikeus edellyttää työntekijöiltä työsopimuksen mukaista työpanosta ja ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin tarvittaessa. Hyvinvoivat työntekijät viihtyvät paremmin työssä ja vaihtuvuus vähenee.

Työntekijöiden hyvinvointi on meille ensiarvoisen tärkeää ja siksi haluamme tarjota mm. seuraavat asiat:

Miten huolehdimme yhteistyöstä HR-kumppaniemme kanssa?

Ei jätetä ketään yksin!